KOBİ’lerin ilk tercihi acente kanalı

KOBİ’lerin ilk tercihi acente kanalı

TOBB ve ERGO Türkiye iş birliğiyle gerçekleşen “Türkiye’de KOBİ’lerin Sigortaya Bakış Açıları Araştırması” uzun yıllardır faaliyet gösteren KOBİ’lerde sigortalanma yaklaşımının tecrübeyle sabit olduğunu gösteriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden ERGO Türkiye tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen “Türkiye’de KOBİ’lerin Sigortaya Bakış Açıları Araştırması” sonuçlandı. Türkiye’de ilk kez bu kapsamda yürütülen araştırmanın sonuçları, ERGO Türkiye CEO’su Yıldırım Türe tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinde sigortanın katkısına dikkat çekmek ve sigortaya yönelik farkındalık yaratmak için araştırmayı hazırladıklarını belirten Türe: ‘’Çalışma, KOBİ’lerin sigortalanma davranışları hakkında kapsamlı bir kılavuz işlevi de görecek’’ dedi. 

KOBİ’lerin ilk tercihi acente kanalı

Araştırma’ya katılan KOBİ’ler, sigorta alımında yüzde 62,7 oranında acente kanalını tercih ederken, yüzde 23,2 ile banka, yüzde 8,3 ile online ve yüzde 5,8 ile broker kanalı kullanılıyor. Acentelerin bu derece tercih edilen bir kanal olmasında en büyük pay, KOBİ’lere hasar ve teminat süreçleri hakkında bilgi verme kapasiteleri. KOBİ’lerin yüzde 67,8’i acente temsilcilerinin KOBİ’lere yeterli, doğru ve güvenilir bilgi verdiğini ifade ediyor. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, KOBİ’lerin sigortalanma tutumunda acentelerin rolüne dikkat çekerek: “Araştırma sonuçları, sigorta sektörünün bel kemiği olarak adlandırdığımız acentelerin KOBİ’ler nezdinde ne derece önem taşıdığını bir kez daha gösteriyor” dedi.

Tecrübe “Sigorta” diyor!

Araştırma sonuçlarına göre; 1 yıl ve daha az süredir sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerde İş Yeri Paket Sigortası sahipliği yüzde 24,2 iken; faaliyet süresi arttıkça bu oran artıyor. 6-10 yıl arasında faaliyet gösteren KOBİ’lerde sigortalılık oranı yüzde 35,4’e, 16-20 arası sektörde yer alan KOBİ’lerde ise yüzde 43,7’ye kadar çıkıyor.

Faaliyet yılı arttıkça ölçümlenen birçok değişkenin olumlu yönde seyir ettiğini belirten Yıldırım Türe: “Farklı ekonomik koşullarda yıllarca hayatta kalmayı ve karlı olmayı başarmış KOBİ’lerimiz bu yolculukta sigortalılığın onlara faydasını tecrübe etme fırsatı buluyor ve işlerinin büyümesi ile sigortalanma arasındaki bağı daha net kurabiliyor. Bu noktada, özellikle genç KOBİ’lere yönelik tavsiyemiz, sigortalanmayı bir masraf kaleminden ziyade, işlerinin ve mallarının güvencesi olarak görmeleridir” dedi.

İş Yeri Paket Sigortası’na sahip olan KOBİ’lerin yüzde 96,4’ü ürünü faydalı buluyor. 

İşyerlerinde gerçekleşme ihtimali olan birçok riske karşı teminat sağlayan İş Yeri Paket Sigortası’na sahip olan KOBİ’lerin yüzde 96,4’ünün ürünü faydalı bulurken; bu oran faaliyet süresiyle doğru orantılı ilerliyor. 11-15 yıldır faaliyet gösteren KOBİ’lerin sigorta memnuniyetinin yüzde yüze ulaştığı görülüyor.

1.200 KOBİ’yi kapsayan pilot çalışma bağımsız araştırma şirketi İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yürütüldü. Araştırmada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli’nde hizmet ve üretim alanında eşit oranda faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yoğunlaşıldı. 

ERGO Türkiye CEO’su Yıldırım Türe konuya ilişkin şunları aktardı:

“Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı  - TEPAV’ın Ağustos 2018 verilerine göre ülkemizde 1 milyon 858 bin KOBİ faaliyet gösteriyor. ERGO Türkiye olarak KOBİ’leri desteklemenin ve sigorta risklerini minimize etmenin ülke ekonomisine katkı noktasında oldukça önem taşıdığını düşünüyoruz. Artan rekabet, riskli yatırımlar, likidite yönetimi problemleri gibi KOBİ’leri kırılgan hale getiren bu atmosferde ERGO Türkiye olarak İş İnsanlarının, girişimcilerin risklerini paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla, TOBB işbirliğiyle bir pilot çalışma yürüterek bu araştırmayı gerçekleştirdik. Temel hedefimiz, KOBİ’lerin faaliyetlerini yürütürken sigortanın katkısına dikkat çekmek, sigorta ihtiyaçlarına yönelik farkındalık yaratmak ve iş hacimlerini sürdürülebilir kılarken, sigortalanmanın gerekliliği hakkında bakış açısı oluşturmaktır. Araştırma’dan elde ettiğimiz bulgular, kamuoyuna fayda sağlayabilecek, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını daha net görebileceğimiz, anlayabileceğimiz ve sigorta sektörü olarak nasıl eylemlerde bulunabileceğimizi gösteren birçok noktada bizlere yol gösteriyor.” 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken’in ise konuya ilişkin görüşleri şu şekilde:

‘’Teknolojinin hızla ilerlediği ve iş yapış biçimlerinin anlamlı bir dönüşüme uğradığı günümüzde, ekonomik dengeler de hızla değişmektedir. Küresel işletmelerin pazar payını giderek artırdığı bu süreçte, yerel yapılanmaların varlığını sürdürebilmesi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem taşımaktadır. İş hacimleri, istidama katkıları ve yarattıkları katma değerle KOBİ’ler, ülke ekonomisi için yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bununla beraber, KOBİ’lerin bazı finansal sorunlar karşısında kırılgan bir yapıya sahip olduğu ve problemlerinin çözümüne yönelik belli mekanizmalar oluşturulması gerekliliği de ortadadır. Bu noktada sigortacılık, KOBİ’lerin iş sürekliliği açısından hayati öneme sahiptir. ERGO Türkiye tarafından gerçekleşen, işbirliği sağladığımız bu Araştırma’nın da bize çok iyi gösterdiği üzere, Türkiye’de sigortacılık alanında hala kat edilecek çok yolumuz var. KOBİ’lerimizin sigorta ihtiyaçlarını anlamak, beklentilerine cevap vermek ve onları bu riskli ortamda desteklemek temel görevlerimiz arasındadır…”

ERGO Türkiye CEO’su Türe: “Kısıtlı bütçelerle ekonomiye muazzam katkı sağlayan, maddi manevi büyük emek harcanarak kurulan işyerlerini olası risklere karşı korumak, aslında bir tercih değil, gerekliliktir. Bu yüzden, KOBİ’lere sigortalanmayı bir masraf kalemi olarak görmek yerine ihtiyaçlarına uygun paket poliçeleri araştırmalarını ve bin bir zorlukla inşa ettikleri işyerlerini, maddi varlılarını ve itibarlarını korumak için harekete geçmelerini önemle tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.  

Araştırma’dan elde edilen bulgular:

*Görüşülen KOBİ’lerin sadece yüzde 37,1’i İş Yeri Paket Sigortasına sahip.
*KOBİ’lerin faaliyet süresi uzadıkça, sigorta ihtiyaçlarına ve sigortanın önemine dair farkındalıkları ve sigortalanma davranışları artıyor.
*KOBİ’lerin yüzde 20’si yangın, yüzde 14,7’si hırsızlık ve yüzde 14,5’i depremi karşılaşmaktan en çok korktukları risk olarak tanımlıyor. Bu rakamları sırasıyla terör, su basması, sel ve fırtına riski izliyor. 
*İş Yeri Paket Sigortası’na sahip olan KOBİ’lerin yüzde 96,4’ü, ürünü faydalı buluyor. 
*Görüşülen KOBİ’lerin yüzde 72,4’ü sigortalanmayı “iş yerinin ve malının güvencesi” olarak görüyor.
*KOBİ’lerin sadece yüzde 12,3’ü sigortalanmadan önce kapsamlı bir risk analizi hizmeti aldığını belirtiyor.
*KOBİ’lerin yüzde 52,3’ü, sigorta sahibi olmanın, işlerinin büyümesine katkı sağladığını söylüyor.
*Ürün ve hizmetlerin kapsamı sigortalanma sürecinde KOBİ’lerin önceliğini oluştururken; marka bilinirliği 6. sırada, prim maliyeti ise 7. sırada geliyor. 
*KOBİ’lerin en çok ihtiyaç duyduğu asistans hizmetleri iş yeri güvenlik hizmeti, nakit para, kasa, kıymetli eşya hırsızlığına dair güvence ve elektrik teminat hasar hizmeti geliyor 
*Hasar durumu yaşayan KOBİ’lerin yüzde 43,5’i farklı bir sigorta paketine geçiyor.
*KOBİ’lere hasar süreciyle ilgili memnuniyetleri sorulduğunda görüşleri sırasıyla yaklaşım, hasar temini süresi ve prosedürler olarak sıralanıyor.

 

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ